BORANG KAJI SELIDIK PENIAGA PREMIS PERNIAGAAN DI KAWASAN MPSEPANG


Jantina :
No Kad Pengenalan :
Lokasi Premis Perniagaan :
Bil. Soalan
1. Apakah pandangan anda mengenai TAHAP KESERIUSAN jenayah rasuah di Malaysia?
2. Sila nyatakan TAHAP KEYAKINAN anda terhadap SPRM dalam membanteras rasuah?
3. Apakah anda pernah DIMINTA RASUAH oleh pihak berkuasa semasa menjalankan perniagaan?
4. Sejauh mana anda pernah MEMBERI RASUAH kepada pihak berkuasa?
5. Sejauh mana anda SANGGUP memberi rasuah untuk mendapat sesuatu perkara berkaitan urusan perniagaan anda?
6. Sejauh mana anda SANGGUP memberi rasuah untuk mengelakkan tindakan diambil terhadap urusan perniagaan anda?
7. Sekiranya anda diminta rasuah, adakah anda akan LAPORKAN kepada SPRM?
8. Adakah rasuah DIPERLUKAN dalam urusan perniagaan?
9. Tahap KEPUASAN anda terhadap kehidupan sekarang?
10. Tahap PENGHAYATAN anda mengamalkan agama secara menyeluruh?